Ambulancia

Stomatologické pracovisko Petzvalova 4

 

Zdravotnícke zariadenie nachádzajúce sa v komplexe Filozofickej fakulty UPJŠ v objekte bývalej základnej školy, oproti vysokoškolským internátom Jedlíkova. Prístup je z areálu dvora z ulice Petzvalova okolo budovy zľava, kde Vás navedú aj reklamné pútače. Naša ambulancia sa nachádza v kľudnom prostredí s dobrou dostupnosťou.

Lekári

 • MUDr. Rastislav Boroš

  Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafarika od roku 1993.

  Po úspešnom ukončení v roku 1999 a získaní titulu Medicinae Universae Doctor nastúpil v januári 2000 na kliniku Stomatológie a Maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura.

  Po cirkulácii na jednotlivých oddeleniach maxilofacialnej chirurgie, konzervačnej stomatológie, pedostomatológie, protetiky, parodontológie, čeľustnej ortopédie, brušnej chirurgie a anesteziologicko‐resuscitačného oddelenia úspešne atestoval
  v roku 2003.

  Zúčastnil niekoľkých desiatok kurzov v oblasti stomatológie a privátnej praxi sa venuje od roku 2006.

 • MUDr. Oľga Borošová

  Po ukončení štúdia v Košiciach na strednej zdravotnej škole – odbor zubný technik študovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

  Štúdium medicíny úspešne ukončila v roku 1975, úspešne atestovala v roku 1978, kedy aj začala pracovať na 1. stomatologickej klinike tr. SNP 1. ktoré sa stalo jej ďalším pôsobiskom až do druhej atestácie z pedostomatológie v roku 1982.

  Detskému zubnému lekárstvu sa venovala až do roku 1996.

  Od roku 1996 pracuje ako privátny stomatológ, kde sa venuje detským, ako aj dospelým pacientom.

Petzvalova 4

040 11 Košice

Slovensko

 

Tel.:  +421/ 0949 825 172

         +421/ 0949 825 173